soi cau 247

bong-da iwin bong-da XoilaczTV tructiepbongda bong-da Tỷ số trực tuyến Bongdainfo.co. bong-da Tructiepbongda Cakhia TV bong-da trực tiếp bóng đá tiếng Việt bong-da Xoilac365 trực tiếp hôm nay bong-da 90Phut TV trực tiếp tiếng Việt bong-da SHBET bong-da KUBET bong-da 8xbet lat

Dàn đề 60 số


Nhiều anh em vẫn thường suy nghĩ dàn đề 60 số thì chỉ cần chọn ra bất kỳ 60 con trong 100 con từ 00 đến 99 là được. Tuy nhiên, như thế này xác suất thắng là cực kỳ thấp. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em về dàn đề 60 số. Cùng mình tìm hiểu ngay nhé anh em!

Nội Dung Chính Bài Viết

Khái niệm dàn đề 60 số khung 2 ngày

Dàn đề 60 số chính là lựa chọn 60 số bất kỳ từ 00 đến 99. Anh em sẽ dùng 60 số đó để nuôi khung trong vòng 2 ngày. Hoặc nhiều vốn hơn thì anh em có thể nuôi khung trong thời gian lâu hơn.

Với dàn đề 60 số chỉ cần trúng một nửa là anh em đã có khả năng dành chiến thắng rồi. Để chơi dàn đề 60 số anh em cần phân tích và chọn ra được những con số có khả năng nổ cao nhất.

dàn đề 60 số

Bảng chốt số dàn đề 60 con

NGÀY NUÔI ĐỀ 60 SỐ 2 NGÀY KẾT QUẢ
17/06- 18/06/2024 2 7 0 8 9 1 chờ
15/06- 16/06/2024 7 8 9 0 1 4 có đê 97 ngày 2
13/06- 14/06/2024 0 8 7 6 4 5 có đê 87 ngày 2
11/06- 12/06/2024 1 2 8 9 6 7
09/06- 10/06/2024 0  3 8 6 5 9 có đê 65 ngày 1
08/06- 09/06/2024 3 5 7 8 0 2 có đê 33 ngày 1
07/06- 08/06/2024 7 8 0 3 5 1 có lô 51 ngày 1
05/06- 06/06/2024 1 2 3 6 7 9
04/06- 05/06/2024 0 1 2 4 7 8 có lô 27 ngày 1
03/06- 04/06/2024 1 2 3 7 9 8 có đê 24 ngày 1
01/06- 02/06/2024 0 7 6 3 9 2 có đê 70 ngày 2
31/05- 01/06/2024 3 4 5 7 0 9 có đê 02 ngày 1
30/05- 31/05/2024 1 7 0 5 6 3 có đê 32 ngày 1
29/05- 30/05/2024 8 9 0 3 6 4 có đê 30 ngày 1
28/05- 29/05/2024 2 4 7 0 5 9 có đê 90 ngày 1
27/05- 28/05/2024 0 7 9 5 1 2 có đê 78 ngày 1
26/05- 27/05/2024 2 5 6 9 0 1 có đê 98 ngày 1
24/05- 25/05/2024 6 7 8 2 1 5
22/05- 23/05/2024 0 2 3 4 5 6
21/05- 22/05/2024 6 9 0 4 3 2 có đê 00 ngày 1
20/05- 21/05/2024 6 7 0 2 3 1 có đê 66 ngày 1
18/05- 19/05/2024 6 8 9 1 0 3
17/05- 18/05/2024 6 7 4 2 3 0 có đê 68 ngày 1
16/05- 17/05/2024 2 6 8 0 3 7 có đê 34 ngày 1
15/05- 16/05/2024 1 4 8 9 0 2 có đê 26 ngày 1
13/05- 14/05/2024 0 7 8 5 2 1 có đê 80 ngày 2
11/05- 12/05/2024 6 5 3 2 8 1
09/05- 10/05/2024 7 8 4 5 6 0
07/05- 08/05/2024 2 3 4 5 6 7
05/05- 06/05/2024 2 4 6 7 9 0 có đê 61 ngày 2
04/05- 05/05/2024 0 6 7 8 2 4 có đê 69 ngày 1
02/05- 03/05/2024 8 7 5 3 1 9 có đê 57 ngày 1
01/05- 02/05/2024 3 2 4 6 7 9 có đê 31 ngày 1
30/04- 01/05/2024 0 3 2 7 9 6 có đê 24 ngày 1
29/04- 30/04/2024 0 3 5 4 7 9 có đê 77 ngày 1
27/04- 28/04/2024 2 5 7 9 0 1 có đê 96 ngày 1
25/04- 26/04/2024 2 3 4 5 6 7 có đê 20 ngày 2
24/04- 25/04/2024 0 7 0 2 3 5 có đê 52 ngày 1
23/04- 24/04/2024 8 7 4 3 6 0  có đê 81 ngày 1
21/04- 22/04/2024 0 2 5 3 8 9 có đê 80 ngày 1
20/04- 21/04/2024 2 3 4 7 6 9 có đê 79 ngày 1
19/04- 20/04/2024 0 2 1 9 7 8  có đê 92 ngày 1
17/04- 18/04/2024 2 3 4 5 0 1 có đê 04 ngày 2
15/04- 16/04/2024 9 7 8 5 6 0 có đê 50 ngày 2
14/04- 15/04/2024 7 4 0 2 3 9  có đê 96 ngày 1
13/04- 14/04/2024 0 7 6 4 9 8 có đê 49 ngày 1
12/04- 13/04/2024 0 1 2 4 5 7 có đê 73 ngày 1
11/04- 12/04/2024  2 3 5 0 1 2 có đê 56 ngày 1
09/04- 10/04/2024 0 5 3 9 7 8 có đê 38 ngày 2
08/04- 09/04/2024 9 0 4 3 7 2 có đê 47 ngày 1
07/04- 08/04/2024 2 3 5 7 0 1 có đê 74 ngày 1
06/04- 07/04/2024 0 5 6 9 2 4 có đê 21 ngày 1
05/04- 06/04/2024 7 0 9 4 6 2 có lô 66 ngày 1
04/04- 05/04/2024 0 8 7 3 1 9 có đê 89 ngày 1
03/04- 04/04/2024 2 3 4 0 8 6 có đê 64 ngày 1
02/04- 03/04/2024 0 1 3 5 6 9 có đê 09 ngày 1
31/03- 01/04/2024 2 3 8 5 6 9 có đê 52 ngày 1
30/03- 31/03/2024 0 1 2 3 4 5 có đê 35 ngày 1
29/03- 30/03/2024 2 3 4 5 6 9 có đê 69 ngày 1
28/03- 29/03/2024 4 5 7 2 0 1 có đê 79 ngày 1
26/03- 27/03/2024 2 3 4 5 7 0 có đê 45 ngày 2
25/03- 26/03/2024 3 4 5 6 7 9 có đê 42 ngày 1
23/03- 24/03/2024 1 2 3 6 7 0 có đê 74 ngày 2
22/03- 23/03/2024 7 6 0 2 3 1 có đê 71 ngày 1
21/03- 22/03/2024 0 2 3 4 5 6 có đê 66 ngày 1
20/03- 21/03/2024 0 7 6 5 3 4 có đê 44 ngày 1
19/03- 20/03/2024 0 2 3 5 7 6 có đê 36 ngày 1
17/03- 18/03/2024 6 7 8 2 3 0 có đê 23 ngày 2
16/03- 17/03/2024 1 3 4 5 6 7 có đê 67 ngày 1
14/03- 15/03/2024 0 1 4 5 8 9 
12/03- 13/03/2024 8 0 2 3 4 9
10/03- 11/03/2024 3 4 5 6 0 1 có đê 33 ngày 1
09/03- 10/03/2024 0 1 2 3 4 5  có đê 41 ngày 1
08/03- 09/03/2024 0 3 4 7 8 2 có đê 07 ngày 1
07/03- 08/03/2024 0 8 9 5 4 3 có đê 47 ngày 1
06/03- 07/03/2024 0 1 2 3 8 9  có đê 39 ngày 1
05/03- 06/03/2024 7 0 5 3 2 1 có đê 22 ngày 1
04/03- 05/03/2024 6 9 0 2 3 8 có đê 35 ngày 1
03/03- 04/03/2024 0 1 2 3 8 9 có đê 32 ngày 1
02/03- 03/03/2024 3 4 5 6 7 8 có đê 33 ngày 1
29/02- 01/03/2024 0 3 8 7 6 1 có đê 61 ngày 2
28/02- 29/02/2024 0 3 8 2 4 3 có đê 45 ngày 1
27/02- 28/02/2024 3 8 0 1 2 5 có đê 09 ngày 1
26/02- 27/02/2024 2 3 4 5 6 0 có đê 34 ngày 1
25/02- 26/02/2024 4 5 7 0 2 3 có đê 45 ngày 1
24/02- 25/02/2024 7 8 1 0 3 5 có đê 33 ngày 1
22/02- 23/02/2024 2 3 4 5 6 9 có đê 53 ngày 2
21/02- 22/02/2024 0 1 2 3 4 5 có đê 37 ngày 1
20/02- 21/02/2024 0 4 7 8 9 1 có đê 06 ngày 1
19/02- 20/02/2024 0 3 7 9 8 7 có đê 01 ngày 1
17/02- 18/02/2024 0 1 2 3 4 5 có đê 03 ngày 1
16/02- 17/02/2024 0 2 3 8 9 6 có đê 64 ngày 1
14/02- 15/02/2024 0 1 3 4 5 6 có đê 31 ngày 1
13/02- 14/02/2024 7 5 2 0 1 4 có đê 00 ngày 1
08/02- 09/02/2024 1 2 3 4 5 7 có đê 52 ngày 1
06/02- 07/02/2024 9 8 0 2 3 4 có đê 84 ngày 1
04/02- 05/02/2024 7 8 0 2 9 1 có đê 00 ngày 1
02/02- 03/02/2024 0 3 2 4 5 9
31/01- 01/02/2024 7 8 9 0 2 1
30/01- 31/01/2024 0 2 3 4 5 9 có đê 24 ngày 1
29/01- 30/01/2024 7 9 0 2 3 4 có đê 46 ngày 1
28/01- 39/01/2024 0 5 7 8 2 3 có đê 74 ngày 1
27/01- 89/01/2024 6 7 9 0 2 4 có đê 79 ngày 1
26/01- 27/01/2024 7 8 9 0 1 4 có đê 47 ngày 1
24/01- 25/01/2024 4 3 2 1 9 8
23/01- 24/01/2024 1 0 4 6 7 8 có đê 41 ngày 1
22/01- 23/01/2024 2 0 9 8 1 6 có đê 10 ngày 1
20/01- 21/01/2024 8 0 9 5 2 3
19/01- 20/01/2024 9 0 5 6 7 2 có đê 09 ngày 1
17/01- 18/01/2024 0 1 3 4 6 7
15/01- 16/01/2024 7 8 0 4 2 1
14/01- 15/01/2024 8 0 6 2 3 4 có đê 38 ngày 1
13/01- 14/01/2024 8 9 0 2 1 3 có đê 86 ngày 1
11/01- 12/01/2024 0 1 2 3 6 9 có đê 13 ngày 2
10/01- 11/01/2024 2 3 5 7 8 9 có đê 32 ngày 1
08/01- 09/01/2024 1 5 7 0 9 2 có đê 77 ngày 2
06/01- 07/01/2024 7 8 0 2 4 6
05/01- 06/01/2024 0 6 8 2 9 1  có đê 67 ngày 1
03/01- 04/01/2024 0 1 2 3 4 5 có đê 40 ngày 2
01/01- 02/01/2024 8 0 9 4 2 1
31/12- 01/01/2024 0 1 2 3 4 5 có đê 58 ngày 1
29/12- 30/12/2023 6 7 8 9 0 1 có đê 80 ngày 2
28/12- 29/12/2023 2 3 5 8 9 1 có đê 31 ngày 1
27/12- 28/12/2023 0 1 3 5 7 8 có đê 17 ngày 1
26/12- 27/12/2023 3 7 0 9 1 2 có đê 36 ngày 1
25/12- 26/12/2023 1 7 9 0 6 2 có đê 25 ngày 1
24/12- 25/12/2023 0 1 2 4 6 8 có đê 43 ngày 1
23/12- 24/12/2023 7 6 1 0 9 3 có đê 16 ngày 1
22/12- 24/12/2023 6 9 8 0 2 1 có đê 11 ngày 1
20/12- 21/12/2023 7 0 4 2 1 3
19/12- 20/12/2023 3 4 5 6 7 8 có đê 77 ngày 1
18/12- 19/12/2023 3 0 9 8 7 6 có đê 32 ngày 1
16/12- 17/12/2023 0 3 4 5 9 1 có đê 57 ngày 1
14/12- 15/12/2023 2 9 0 5 6 3 có đê 04 ngày 2
13/12- 14/12/2023 6 7 0 9 1 3 có đê 06 ngày 1
11/12- 12/12/2023 6 7 8 9 0 1 có đê 70 ngày 2
09/12- 10/12/2023 4 5 8 0 9 2
08/12- 09/12/2023 1 2 3 4 5 6 có đê 27 ngày 1
07/12- 08/12/2023 2 3 4 5 6 8 có đê 27 ngày 1
06/12- 07/12/2023 0 4 6 7 8 1 có đê 78 ngày 1
04/12- 06/12/2023 7 6 9 0 1 2 có đê 21 ngày 1
02/12- 03/12/2023 0 1 2 3 4 5 có đê 16 ngày 2 
30/11- 01/12/2023 1 4 5 8 0 3 có đê 01 ngày 2
28/11- 29/11/2023 7 0 2 3 4 6 có đê 41 ngày 2
26/11- 27/11/2023 1 2 3 4 5 6 có đê 57 ngày 1
24/11- 25/11/2023 6 7 8 9 2 1 có đê 16 ngày 1
22/11- 23/11/2023 1 2 3 4 5 6
21/11- 22/11/2023 4 5 6 7 8 0 có đề 48 ngày 1
20/11- 21/11/2023 6 7 9 2 3 4 có đê 71 ngày 1
19/11- 20/11/2023 0 2 3 4 5 6 có đê 29 ngày 1
18/11- 19/11/2023 7 8 3 2 1 0 có đê 71 ngày 1
17/11- 18/11/2023 0 3 6 7 8 1 có dê 10 ngày 1
15/11- 16/11/2023 0 1 4 7 8 9
13/11- 14/11/2023 4 5 6 7 8 9
11/11- 12/11/2023 0 1 2 3 4 5
10/11- 11/11/2023 1 9 0 6 7 8 có đê 70 ngày 1
08/11- 09/11/2023 6 7 8 9 1 3 có đê 62 ngày 2
07/11- 08/11/2023 7 8 0 9 4 5 có đê 49 ngày 1
05/11- 06/11/2023 6 4 1 0 3 5
04/11- 05/11/2023 1 2 3 4 5 6 có đê 58 ngày 1
03/11- 04/11/2023 5 6 7 8 9 0 có đê 61 ngày 1
01/11- 02/11/2023 6 9 0 2 5 4 có đê 27 ngày 2
30/10- 31/10/2023 5 4 7 6 0 9 có đê 67 ngày 1
28/10- 29/10/2023 8 9 0 4 3 1
27/10- 28/10/2023 1 2 3 4 5 8 có đê 36 ngày 1
26/10- 27/10/2023 8 7 9 0 2 6 có đê 88 ngày 1
25/10- 26/10/2023 7 0 9 8 3 1 có đề 80 ngày 1
23/10- 24/10/2023 5 9 0 2 1 3
22/10- 23/10/2023 7 0 1 2 3 4 có đê 18 ngày 1
21/10- 22/10/2023 7 0 8 4 2 1 có đê 49 ngày 1
20/10- 21/10/2023 3 4 6 0 8 9 có đê 88 ngày 1
19/10- 20/10/2023 4 5 8 9 0 2 có đê 05 ngày 1
18/10- 19/10/2023 7 6 5 2 0 1 có đê 00 ngày 1
17/10- 19/10/2023 3 5 7 9 0 2 có đê 76 ngày 1
16/10- 17/10/2023 8 9 0 2 3 4 có đê 40 ngày 1
14/10- 15/10/2023 9 0 3 2 6 7
13/10- 14/10/2023 6 7 0 4 2 1 có đê 20 ngày 1
12/10- 13/10/2023 7 8 9 0 2 3 có đê 75 ngày 1
11/10- 12/10/2023 8 9 0 2 4 1 có đê 40 ngày 1
10/10- 11/10/2023 4 7 8 9 0 2 có đê 21 ngày 1
08/10- 09/10/2023 4 5 7 0 2 1 có đê 45 ngày 1
07/10- 08/10/2023 8 9 0 2 4 1 có đê 47 ngày 1
05/10- 06/10/2023 7 8 0 9 2 1 có đê 21 ngày 2
03/10- 04/10/2023 7 8 9 0 2 1
02/10- 03/10/2023 3 5 7 8 0 1 có đê 73 ngày 1
01/10- 01/10/2023 3 4 7 8 9 0 có đê 87 ngày 2
29/09- 30/09/2023 7 8 9 0 2 1
27/09- 28/09/2023 0 2 3 6 8 9 có đê 98 ngày 1
26/09- 27/09/2023 7 8 9 0 2 3 có đê 36 ngày 1
24/09- 25/09/2023 0 2 3 5 6 8
22/09- 23/09/2023 9 8 5 3 0 6
21/09- 22/09/2023 0 8 7 6 2 3 có đê 66 ngày 1
20/09- 21/09/2023 0 7 6 4 1 9 có đê 03 ngày 1
19/09- 20/09/2023 0 5 7 8 9 2 có đê 25 ngày 1
17/09- 18/09/2023 7 6 2 4 0 9 có đê 04 ngày 2
16/09- 17/09/2023 2 3 4 5 6 7 có đê 24 ngày 1
15/09- 16/09/2023 0 2 6 5 9 7 có đê 20 ngày 1
13/09- 14/09/2023 6 7 0 9 3 2 có đê 22 ngày 2
11/09- 12/09/2023 0 2 3 5 7 9 có đê 32 ngày 2
09/09- 10/09/2023 9 0 6 4 2 8 có đề 02 ngày 1
08/09- 09/09/2023 9 0 6 5 1 7 có đê 76 ngày 1
06/09- 07/09/2023 0 1 3 9 8 5 có đê 56 ngày 2
05/09- 06/09/2023 3 1 0 7 6 3 có đê 67 ngày 1
04/09- 05/09/2023 8 6 3 1 9 0 có đê 11 ngày 1
03/09- 04/09/2023 8 9 0 2 3 4 có đề 86 ngày 1
01/09- 02/09/2023 8 9 0 2 4 5 có đê 80 ngày 2
30/08- 31/08/2023 3 6 8 9 0 1
29/08- 30/08/2023 8 5 7 0 2 6 có đề 78 ngày 1
28/08- 29/08/2023 0 2 1 7 8 2 có đê 85 ngày 1
26/08- 27/08/2023 0 8 6 4 0 1 có đê 48 ngày 2
24/08- 25/08/2023 1 2 9 8 7 0
23/08- 24/08/2023 0 7 9 2 3 5 có đê 34 ngày 1
22/08- 23/08/2023 1 3 5 7 9 0 có đê 79 ngày 1
21/08- 22/08/2023 0 8 9 2 3 4 có đê 21 ngày 1
20/08- 21/08/2023 0 2 9 8 6 1 có đê 09 ngày 1
18/08- 19/08/2023 0 2 1 7 6 3 có đê 30 ngày 1
17/08- 18/08/2023 0 2 5 7 8 9 có đề 86 ngày 1
15/08- 17/08/2023 3 6 8 9 0 2 có đê 61 ngày 1
14/08- 15/08/2023 0 2 8 9 6 3 có đê 93 ngày 1
13/08- 14/08/2023 0 1 2 9 8 4 có đê 28 ngày 1
12/08- 13/08/2023 1 2 3 4 5 8 có đề 48 ngày 1
11/08- 12/08/2023 0 3 2 8 9 1 có đê 99 ngày 1
09/08- 10/08/2023 4 5 7 9 8 3
08/08- 09/08/2023 4 0 1 8 7 6 có đê 66 ngày 1
07/08- 08/08/2023 2 4 6 7 9 0 có đê 72 ngày 1
05/08- 06/08/2023 3 6 7 9 0 2 có đê 23 ngày 2
04/08- 05/08/2023 3 6 7 8 9 0 có đê 77 ngày 1
02/08- 03/08/2023 8 7 6 4 1 0 có đê 88 ngày 2
02/08- 03/08/2023 3 5 7 9 0 2 có đề 37 ngày 1
01/08- 02/08/2023 3 5 7 9 0 2 có đê 30 ngày 1
31/07- 01/08/2023 4 5 6 7 0 1 có đê 15 ngày 1
30/07- 31/07/2023 0 9 8 7 4 1 có đê 41 ngày 1
29/07- 30/07/2023 2 3 5 0 1 9 có đê 58 ngày 1
27/07- 28/07/2023 8 0 6 3 2 1 có đê 15 ngày 2
26/07- 27/07/2023 0 3 5 7 9 2 có đê 29 ngày 1
26/07- 27/07/2023 3 5 8 9 0 1 có đê 59 ngày 1
25/07- 26/07/2023 2 4 8 9 0 6 có đê 42 ngày 1
23/07- 24/07/2023 3 7 0 5 1 2
22/07- 23/07/2023 3 4 0 9 6 1 có đê 33 ngày 1
20/07- 21/07/2023 5 0 9 7 3 2
19/07- 20/07/2023 3 4 6 0 8 9 có đê 39 ngày 1
18/07- 19/07/2023 3 5 7 8 9 0 có đê 80 ngày 1
16/07- 17/07/2023 6 7 0 8 3 2 có đê 06 ngày 2
13/07- 14/07/2023 9 7 1 3 4 6 có đê 68 ngày 2
12/07- 13/07/2023 4 6 7 9 1 5 có đê 15 ngày 1
11/07- 12/07/2023 7 5 4 8 0 3 có đê 31 ngày 1
10/07- 11/07/2023 3 0 9 7 5 2 có đề 22 ngày 1
08/07- 09/07/2023 4 7 8 9 0 2 có đê 08 ngày 1
06/07- 07/07/2023 3 4 5 6 8 1
05/07- 06/07/2023 2 3 4 5 6 9 có đê 97 ngày 1
Chúc các bạn may mắn phát tài

Phương pháp nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày đơn giản

Dưới đây sẽ là những phương pháp nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày. Anh em có thể dựa vào những công thức đơn giản dưới đây chọn số soi cầu 888:

Áp dụng cấp số nhân soi cầu miễn phí

Với phương pháp áp dụng theo cấp số nhân, anh em chỉ việc nhân đôi kết quả xsmb hôm nay. Để có thể ra được những số mới, những số này sẽ tạo thành dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày.

Ví dụ: Hôm nay giải đặc biệt có 12 hay 40 anh em sẽ lập dàn đề 60 từ dàn đề này. Theo cấp số nhân. 24,48,56…

Với cách chơi này, anh em chỉ cần hiểu rõ bản chất. Và biết lựa chọn đúng số trong bảng kết quả là được.

Áp dụng lô rơi soi cầu dàn đề 60 số

Khi áp dụng soi cầu lô rơi để tạo thành dàn đề 60 số khung 2 ngày. Anh em chỉ cần tổng hợp lại những con lô rơi xuất hiện trong 1 tuần gần nhất. Người chơi có thể sử dụng soi cầu 247 để tổng hợp số được nhanh hơn. Rồi sau đó, anh em chọn những con lô rơi thường xuyên về nhất để đánh dàn đề 60 số. Nếu chưa đủ, anh em có thể sử dụng số đảo của nó để chơi.

Thông thường thì người chơi sẽ sử dụng thống kê lô rơi từ 7 đến 10 ngày nhưng nếu số còn ít. Anh em có thể thống kê trong vong 15 ngày đến 1 tháng.

Áp dụng tổng đề soi cầu bất bại

Tổng đề là cách chơi tiếp theo giúp anh em chọn ra được những cặp số đẹp. Vậy áp dụng tổng đề tìm số như thế nào?

Ví dụ hôm nay, nếu như tổng giải đặc biệt là 01823 tổng là 1+0+8+2+3= 14 và 1+4=5.

Anh em sẽ chọn những con số có tổng là 5 như: 14 41 15 51 23 32 96 69 78 87 05 50…

Ngoài ra, người chơi cũng có thể dựa vào kết quả xố số trong những ngày gần nhất để tìm được tổng đề phù hợp. Tuy rằng việc tìm các tổng đề tốn khá nhiều thời gian. Nhưng kết quả số về cực kỳ nhiều.

Sau khi chọn được số, anh em nên áp dụng nuôi khung 2 ngày. Nếu như có tiền rủng rỉnh hơn, mình khuyên anh em có thể nuôi từ 3 ngày trở lên. Nhớ lựa chọn nhà cái uy tín để chơi nhé!

Dựa vào những con đề chưa về

Cuối cùng, chính là dựa vào những còn đề chưa về trong thời gian dài. Anh em có thể sử dụng công cụ soi cầu 24h để tập hợp những con số chưa về trong 39 kỳ mở thưởng gần nhất. Có một cách gọi khác cho những con lô này chính là lô gan( lô khan).

Anh em nhớ áp dụng công cụ soi cầu để thống kê giúp tiết kiệm thời gian. Khi tập hợp được những cặp lô gan, anh em sẽ loại bỏ những số đó ra khỏi dàn đề. Tập hợp những số còn lại với những phương pháp trên để tạo thành dàn có 60 số.

Hướng dẫn cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày

Với những tay chơi mới tập tành chơi hay lô thủ chuyên nghiệp. Cũng cần tìm hiểu chi tiết về cách vào tiền nuôi dàn đề. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em 3 cách vào tiền. Anh em có thể chọn cách vào tiền phù hợp với mình nhất nhé:

• Tỷ lệ 1:2:3: Với tỷ lệ vào tiền này, ở ngày đầu tiên anh em có thể đặt mức cược tùy ý. Ở ngày thứ hai anh em chơi theo công thức gấp thếp, nhân đôi số tiền ở ngày đầu tiên. Ở ngày thứ 3, anh em đặt cược gấp 3 lần so với số tiền của ngày đầu tiên

• Tỷ lệ 1:2:5: Cũng tương tự như cách chơi ở trên. 2 ngày đầu tiên anh em cũng vào tiền tương tự. Tuy nhiên, ở ngày thứ 3 anh em sẽ đánh gấp 5 lần số tiền anh em đã đặt cược ngày thứ 1.

• Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Điểm khác biệt duy nhất của cách chơi này, chính là ngày thứ 2 đặt cược gấp 3 ngày thứ nhất. Và ngày thứ 3 anh em đặt cược gấp 7 lần so với lần thứ nhất. Nếu thắng, số tiền thưởng anh em nhận về cực khủng. Tuy nhiên, với tân thủ mình không khuyến khích các bạn áp dụng cách chơi này nhé!

Để tìm được phương pháp vào tiền phù hợp anh em có thể dựa vào kinh nghiệm hoặc số vốn mà mình có. Từ đó lựa chọn được phương pháp vào tiền phù hợp với mình nhất.

=> Xem thêm : dàn đề 50 số lộc trời

=> Xem thêm: dàn đề 36 số khung 3 ngày

=> Xem thêm: song thủ đề đam mê

Lời kết

Với những thông tin mà mình chia sẻ cho mọi người ở trên. Mọi người đã hiểu rõ hơn về soi cầu dàn đề 60 khung 2 ngày đúng không? Anh em có thể áp dụng ngay những phương pháp phía trên để lụm 60 con số đẹp nhất. Tuy nhiên, mình khuyến khích anh em nên chơi đa dạng phương pháp. Chúc bạn may mắn nhé!

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khủng 2 ngày hay
soi cau bach thu Lô kép nuôi khung 2 ngày nên biết
soi cau bach thu Nuôi lô song thủ khung 2 ngày víp
soi cau bach thu Nuôi lô kép khung 3 ngày xổ số 247
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
soi cau bach thu Song thủ khung 3 ngày rồng bạch kim
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khủng 5 ngày bất tử
soi cau bach thu Nuôi lô song thủ khủng 5 ngày bất bại
soi cau bach thu Nuôi lô kép khung 5 ngày thắng đẹp
soi cau bach thu Dàn đề 10 số nuôi khung 6 ngày chuẩn
nhà cái tặng tiền | trực tiếp bóng đá | colatv | socolive tv | xoi lac | bóng đá trực tiếp | ve bo tv | saoketv | trang ca cuoc bong da | trang cá độ bóng đá | trang cá cược bóng đá | truc tiep bong da | trực tiếp bóng đá hôm nay| xem bong da | tải sunwin | xoilac trực tiếp bóng đá | socolive | SHBET | FB88 | shbet | | i9bet | EE88 | 789club | 8kbet | kubet | rs8 | m88 | bk8 | hb88 | kv999 | 8day | vl88 | trang chủ kubet | link kubet11 | trang ku11 | 69VN | https://five88.vin | Tải Hit Club | https://zowin.bio | 90phut | thapcamtv link | five88 | zbet | nhà cái 8xbet | gamebaidoithuong | nhà cái uy tín | Hi88 90phut Link | onbet | jun88 | game đổi thưởng | New88.com | alo789 | 33WIN | may88 kèo bóng đá | https://okvip.cab/ | nhà cái net88 | kubet | thabet | Ku3933 | Kubet 3933 net | game nổ hũ | keonhacai | https://mb66.black | 009bet | 66vn | 777vin | j88 | nohu666 | helo88 | https://soc88b.vip | https://888b8.org/ | s666casino.com | Xổ Số EE88 | I9bet.claims | FB88 | 8xbet | 789club 8xbet | mb66a.com | fb88 | https://kubet11.mba | sv388 đăng nhập | 789club | for88 | miso88 | onbet | fi88 | 6686 | Onbet | Tydo88 | dafabet |
Chốt lô miền bắc | soi cầu 247 | Soi cầu 88 | rồng bạch kim | soi cầu 247 vip |


© By 2020 - 2021 Soi cầu 247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Bản quyền thuộc về CauLoDep247.Com